Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

Нэг. 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас:

Нэхэмжлэгч Ч.Отгонжаргалын Орхон аймгийн Засаг даргад холбогдуулан гаргасан “Орхон аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний А/743 дугаарыг захирамжаар “Хюандай” авто машин угаалгын газарт буюу иргэн Д.Тугбадрахад 491 м2 газар эзэмшүүлсэнийг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг    

Илтгэгч шүүгч Д.Сарангэрэл

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1 дэх хэсэгт зааснаар Ч.Отгонжаргалын нэхэмжлэлтэй Орхон аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны хэрэгт “Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл” бүхий “ГМОМОН” ХХК, Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, албан тушаалтан/-ийг тус тус шинжээчээр томилж, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.7-д зааснаар шинжээчийн дүгнэлт иртэл хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00