Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 12 дүгээр сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-12-23 - 65

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 12 дүгээр сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-04-25 - 10

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-04-25 - 8

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-04-25 - 7

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-04-25 - 6

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-04-25 - 7

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-04-25 - 9

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-03-08 - 30

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

МЭДЭГДЭЛ

2022-02-18 - 30

2022 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн шүүгч, захиргааны ажилтнуудын ажиллах цагийн хуваарийг хэвийн горимд буюу үдээс өмнө 08:00 – 12:00 цаг, үдээс хойш 14:00 – 18:00 цаг хүртэл ажиллахаар шийдвэрлэлээ.

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2022-01-14 - 73

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм


Хэрэгцээт веб линк