Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

ШҮҮХИЙГ БАЙГУУЛАХ, ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, БАЙРШЛЫГ ТОГТООХОД ХАРГАЛЗАН ҮЗЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БАТАЛЛАА

 

             Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4-т “Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх энэ хуулийн 13.4, 14.3-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг Ерөнхий зөвлөл Улсын дээд шүүхтэй зөвшилцөн батална.” гэж заасан.

             Үүний дагуу тус зөвлөлөөс төслийг боловсруулан анхан болон давж заалдах шатны шүүх, шүүхийн тамгын газруудаас санал авч Улсын дээд шүүхтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолоор Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтооход харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлтийг баталлаа.

 

 

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Сүүлд нэмэгдсэн
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00