Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Хамтарсан хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Орхон аймгийн Прокурорын газар, Орхон аймгийн Цагдаагийн газар, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 437 дугаар нээлттэй хорих ангийн хамтарсан хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Тус хэлэлцүүлгээр Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар харилцан ярилцаж, хуулийг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх мөн цаашид анхаарч ажиллах асуудлын  талаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах талаар ярилцлаа.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00