Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Нийтийн албан тушаалтанд авлигын эсрэг хууль, тогтоомж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, ойлголт олгох зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас Ашиг сонирхлын зөрчил, урьдчилан сэргийлэх арга зам болон Авлигын гэмт хэрэг, Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт сэдэвт сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа. 
Уг сургалтад шүүхийн захиргааны албан хаагчид хамрагдлаа.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00