Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Харуул, хамгаалалтын цагдаа нарт холбогдох хууль тогтоомжийн сургалт зохион байгуулах

2023.11.28-ны өдөр Монгол Улсын хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2021 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/116/65 дугаартай тушаалын “Шүүх хуралдааны дэг сахиулах, шүүх, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ыг нэгдүгээр; “Яллагдагч, шүүгдэгчийг хуяглан хүргэх, шүүхийн дуудсанаар ирэхгүй байгаа яллагдагч, шүүгдэгч, гэрч, зохигч, хэргийн оролцогчийг албадан ирүүлэх, шүүхээс оргон зайлсан яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг эрэн сурвалжлах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсан журмын талаар Шүүхийн харуул хамгаалалт хариуцсан 4 албан хаагч нарт сургалт зохион байгуулав.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00