Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн поркурорын газраас хамтарсан уулзалт боллоо

Орон нутаг дахь хуулийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан хууль хэрэглээтэй холбоотой гарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар хэлэлцэх шийдвэрлэх, ажлын уялдаа холбоо, чанар үр дүнг нэмэгдүүлэх оршино.

Аймгийн Прокурорын газрын нийт прокурорууд, аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах болон Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, аймгийн Цагдаагын газрын мөрдөн байцаах тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч, зөрчлийн эрх бүхий албан тушаалтан нар оролцлоо.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00