Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВЫГ ХҮЛЭЭН АВСАН НЭХЭМЖЛЭГЧ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ ШАЛТГААНГҮЙГЭЭР ИРЭЭГҮЙ БОЛ  НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ ТҮҮНД БУЦАА

2023-11-27 - 33

​​​​​​​Нэхэмжлэгч Б нь хариуцагч М-д холбогдуулан “...барилгын дээврийн ажлыг 5 сая төгрөгөөр хийлгэхээр амаар тохиролцсон боловч шаардлага хангаагүй хагас, дутуу юм хийгээд алга болсон. Би өөр хүнээр уг ажлыг хийлгэсэн тул түүнд өгсөн ажлын хөлсийг буцаан гаргуулна...” гэх үндэслэлээр  ажлын хөлс 5,0 сая төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэл гаргасныг шүүх хүлээж авч иргэний хэрэг үүсгэж, хуульд заасан холбогдох ажиллагаа явуулж дуусаад хэргийг шийдвэрлэх шүүх хуралдааныг 2022 оны 08 сарын 30-ны өдрийн  2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 9.00 цагт товлосон байна.

НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2023-11-21 - 11

ХЭРЭГ, НЭХЭМЖЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ БОЛОН ХЭРЭГ, МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

2023 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажлын мэдээ

2023-03-15 - 166

Шүүн таслах ажлын мэдээ

АЖЛЫГ ДОГОЛДОЛТОЙ ГҮЙЦЭТГЭСЭН БОЛ ЗАХИАЛАГЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИД ТӨЛВӨЛ ЗОХИХ ХӨЛСИЙГ БУУРУУЛАХ ЭРХТЭЙ

2023-02-06 - 266

АЖЛЫГ ДОГОЛДОЛТОЙ ГҮЙЦЭТГЭСЭН БОЛ ЗАХИАЛАГЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИД ТӨЛВӨЛ ЗОХИХ ХӨЛСИЙГ БУУРУУЛАХ ЭРХТЭЙ

Банк бус санхүүгийн байгууллага хохирол нэхэмжилснийг хэрэгсэхгүй болгов

2023-01-16 - 263

Банк бус санхүүгийн байгууллага хохирол нэхэмжилснийг хэрэгсэхгүй болгов

Хэрэг хуваарилах журам

2023-01-10 - 8

Хэрэг хуваарилах журам

Шүүгчид чөлөө олгох журмыг баталлаа

2022-12-26 - 159

Шүүгчид чөлөө олгох журмыг баталлаа

Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх талаар зөвлөлдлөө

2022-12-23 - 169

Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх талаар зөвлөлдлөө

2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажлын мэдээ

2022-09-15 - 244

2022 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажлын мэдээ

35 шүүгчийн сул орон тоо зарлалаа

2022-07-19 - 237

35 шүүгчийн сул орон тоо зарлалаа


Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00